Dětský lesní klub Lesíček

Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.

Dětský lesní klub Lesíček je místo, kde je na prvním místě štěstí a spokojenost dítěte. 

Snažíme se o to, aby dnešní děti prožily kus svého dětství venku v přírodě.

Nabízíme předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 6 let s celodenním pobytem v přírodě.

Šest důvodů proč zvolit dětský lesní klub

Žijeme 

pro zážitky

Východiskem pro vzdělávací program je spontánní hra a přímá zkušenost dětí. Hra je prostředkem k učení.

Rozvoj motoriky a kreativity

V rozvoji dětí hraje důležitou roli pestrost příležitostí, které častý kontakt s přírodou nabízí. Děti si také osvojují sociální dovednosti při týmové práci s vrstevníky. 

Individuální 

přístup

Na jednoho průvodce (pedagoga) připadá maximálně osm dětí. To nám umožňuje se naplno věnovat každému dítěti.

Respektovat a být

respektován

Vycházíme ze zásad přístupu respektovat a být respektován. Uplatňujeme partnerský přístup ve vzdělávání a v mezilidských vztazích. 

Vzájemná 

komunikace

Dobrá komunikace s dětmi a rodiči je pro nás zásadní. Pravidelně rodiče informujeme.

Pohyb na čerstvém vzduchu

Základní prostředí výchovy je zpravidla v lese, kde se viry nedrží tak jako v interiéru. Pobyt venku přirozeně posiluje obranyschopnost a díky tomu jsou děti méně nemocné.

Z čeho vycházíme?

Dětský lesní klub Lesíček je alternativou předškolního vzdělávání ke státním a soukromým mateřským školám. Pedagogická koncepce se řídí mottem

S DĚTMI VENKU ZA KAŽDÉHO POČASÍ BEZ ZDÍ A PLOTŮ

Naším cílem je vytvořit stimulující a kreativní prostředí, které činí děti šťastné a pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál. Jako "učebnici" využíváme přírodu a její cyklické střídání ročních období. Spolu s dětmi a jejich rodiči tvoříme místo, které umožňuje prožívat příjemné chvíle, obohacovat se navzájem a společně sdílet radosti z objevování. Vycházíme z kurikulárního dokumentu RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) od MŠMT, který děti plně připravuje na vstup na základní školu, a dále vycházíme z konceptu Respektovat a být respektován.

Jak to u nás vypadá?

Dětský lesní klub Lesíček se nachází v Praze 12 obklopen kolem dokola lesy Modřanské rokle a Cholupického vrchu. Zázemí klubu tvoří pozemek o velikosti dva tisíce metrů čtverečních a vytápěná jurta s veškerým vybavením potřebným pro krátkodobý pobyt dětí.

Jak vypadá náš den?

8.00-9.00

Scházíme se v Lesíčku

9.00-9.30

Ranní kruh - přivítáme se a zazpíváme si

9.30-12.00

Hlavní program - společně s dětmi vybíráme, kam vyrazíme (na některé z našich oblíbených míst v lese)

12.00-13.00

Oběd, příprava na odpočinek

13.00-14.30

Čtení pohádek a odpočinek, přípravka pro předškoláky

14.30-16.00

Odpolední program - hry v lese, jemně motorické, rukodělné a výtvarné činnosti v klubu

15.00-16.00

Rozloučení a odchod domů


Vždy ve čtvrtek a pátek probíhá celodenní anglický program s rodilou mluvčí.

Lidé v Lesíčku


Naši průvodci doprovází děti na jejich cestě za poznáním svého okolí 
i sebe sama ...

Kamča

„Podporuji v dětech sebedůvěru a trpělivě jim naslouchám.

Eliška

„Pomáhám dětem najít si tu svoji správnou cestu.“

Ann

„I think we are all the best versions of ourselves in the woods.

Jak vybavit děti?

Batoh

Na delší pobyt venku si děti nosí svůj batůžek s pitím a svačinkou. Batůžek musí být pohodlný, aby se dobře nesl (ideálně s hrudním popruhem) a dostatečně velký, aby se do něj vešla také čepice, mikina i bunda, v případě změny počasí.

Oblečení

Volíme vždy vícevrstevné oblečení. Spodní vrstvy takové, aby odvedly pot od těla a svrchní vrstvy takové, které neprofouknou a neproprší. Každé dítě má v jurtě svou pláštěnku. Je vhodné vybavit děti takovým oblečením, aby se samy zvládaly oblékat/svlékat a tím si svůj teplotní komfort mohly regulovat samy v průběhu celého dne.

Boty

Ideální jsou polobotky nebo boty kotníčkové z nepromokavého materiálu. Sandály, byť sportovní, nejsou do terénu vhodné z důvodu nepříjemného padání kamínků či klacíků do přední části boty. Pro případ deštivého počasí by každé dítě mělo mít v jurtě k dispozici své holínky. Do jurty jsou vhodné přezůvky jakéhokoli typu.

Chcete, aby vaše děti objevovaly svět s námi? 

Připojte se k nám!

Aktuálně máme posledních pár volných míst.