Dětský lesní klub Lesíček

s česko-anglickým programem


Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.

Dětský lesní klub Lesíček je místo, kde je na prvním místě štěstí a spokojenost dítěte. 

Snažíme se o to, aby dnešní děti prožily kus svého dětství venku v přírodě.

Nabízíme předškolní vzdělávání pro děti od 2,5 do 6 let s celodenním pobytem v přírodě.

Šest důvodů proč zvolit dětský lesní klub

Žijeme 

pro zážitky

Východiskem pro vzdělávací program je spontánní hra a přímá zkušenost dětí. Hra je prostředkem k učení.

Individuální 

přístup

Na jednoho pedagoga připadá maximálně osm dětí. To nám umožňuje se naplno věnovat každému dítěti.

Vzájemná 

komunikace

Dobrá komunikace s dětmi a rodiči je pro nás zásadní, pravidelně rodiče informujeme. Společně se potkáváme na slavnostech.

Rozvoj motoriky 

a kreativity

V rozvoji dětí hraje důležitou roli pestrost příležitostí, které častý kontakt s přírodou nabízí. Děti si také osvojují sociální dovednosti při týmové práci s vrstevníky. 

Pohyb na čerstvém 

vzduchu

Základní prostředí výchovy je zpravidla v lese, kde se viry nedrží tak jako v interiéru. Pobyt venku přirozeně posiluje obranyschopnost a díky tomu jsou děti méně nemocné.

Respektovat a být

respektován

Vycházíme ze zásad přístupu respektovat a být respektován. Uplatňujeme partnerský přístup ve vzdělávání a v mezilidských vztazích. 

Z čeho vycházíme?

Dětský lesní klub Lesíček je alternativou předškolního vzdělávání ke státním a soukromým mateřským školám. Pedagogická koncepce se řídí mottem

S DĚTMI VENKU ZA KAŽDÉHO POČASÍ BEZ ZDÍ A PLOTŮ

Naším cílem je vytvořit stimulující a kreativní prostředí, které činí děti šťastné a pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál. Jako "učebnici" využíváme přírodu a její cyklické střídání ročních období. Spolu s dětmi a jejich rodiči tvoříme místo, které umožňuje prožívat příjemné chvíle, obohacovat se navzájem a společně sdílet radosti z objevování. Vycházíme z kurikulárního dokumentu RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) od MŠMT, který děti plně připravuje na vstup na základní školu, a dále vycházíme z konceptu Respektovat a být respektován.

Jak to u nás vypadá?

Dětský lesní klub Lesíček se nachází na Praze 12 na Cholupickém vrchu obklopen kolem dokola lesy Modřanské rokle. Zázemí klubu tvoří zahrada a vytápěná jurta, která poskytuje komfortní zázemí pro krátkodobý pobyt dětí. 

Angličtina

Předškolní věk je nejvhodnějším obdobím pro učení se novým jazykům. Děti si osvojují cizí jazyk přirozenou formou při běžných denních činnostech a hrách. Velmi dobře si zafixují melodii jazyka a správný přízvuk.

Anglický program probíhá ve dnech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. V těchto dnech s kolektivem dětí pracují dva průvodci, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky. 

Lidé v Lesíčku


Naši průvodci doprovází děti na jejich cestě za poznáním svého okolí i sebe sama ...


Kamča

Gabča

Naďa

Greet

Lucka

Simča

Jak vypadá náš den?

8.00-9.00

Scházíme se v Lesíčku

9.00-9.30

Ranní kruh - přivítáme se a zazpíváme si

9.30-12.00

Hlavní program v lese - společně s dětmi vybíráme, kam vyrazíme

12.00-12.30

Oběd, příprava na odpočinek

12.30-14.00

Čtení pohádek a odpočinek, přípravka pro předškoláky

14.00-15.00

Odpolední program - jemně motorické, rukodělné a výtvarné činnosti v klubu

15.00-17.00

Volná hra, rozloučení a odchod domů

Chcete, aby vaše děti objevovaly svět s námi? 

Připojte se k nám!