Ceník

Celotýdenní docházka (pondělí - pátek)

Ve čtvrtek a pátek probíhá celodenní anglický program s rodilou mluvčí.

Sleva na sourozence 8.000 Kč/měsíc 

9.000 Kč/měsíc


Třídenní docházka (pondělí - středa)

7.000 Kč/měsíc

Dvoudenní docházka (čtvrtek - pátek)

Ve čtvrtek a pátek probíhá celodenní anglický program s rodilou mluvčí. 

5.000 Kč/měsíc

Ceny nezahrnují stravné. Stravné za oběd činí 80 Kč/den. Dodavatel obědů je zařazen do sítě školských zařízení, dbá na pestrost stravy a dodržuje zásady zdravé výživy.

Stravování se skládá z dopolední a odpolední svačinky a oběda. Svačinky společně s lahví vody (v případě chladného počasí je vhodnější termoska s čajem) připravují dětem rodiče. Pedagogové během dne lahvičky dolévají a dohlíží na pitný režim.