Ceník

CELOTÝDENNÍ DOCHÁZKA

PONDĚLÍ - PÁTEK

10.900 Kč/měsíc

Sleva na sourozence 9.900 Kč/měsíc 

TŘÍDENNÍ DOCHÁZKA

PONDĚLÍ - STŘEDA

7.900 Kč/měsíc

DVOUDENNÍ DOCHÁZKA

ČTVRTEK - PÁTEK

5.900 Kč/měsíc 


V pondělí, úterý, čtvrtek a pátek probíhá celodenní anglický program s rodilým mluvčím.  


Ceny nezahrnují stravné. Stravné za oběd činí 80 Kč/den. Dodavatel obědů je zařazen do sítě školských zařízení, dbá na pestrost stravy a dodržuje zásady zdravé výživy.

Stravování se skládá z dopolední a odpolední svačinky a oběda. Svačinky společně s lahví vody (v případě chladného počasí je vhodnější termoska s čajem) připravují dětem rodiče. Pedagogové během dne lahvičky dolévají a dohlíží na pitný režim.