FAQ

Často kladené otázky

1) Jste venku opravdu za každého počasí?

Základem je dobré oblečení dle aktuálního počasí. Může se to zdát překvapivé, ale dětem zima nebývá, protože jsou venku skoro pořád v pohybu. Program vždy přizpůsobujeme danému počasí, v chladnějších měsících zařazujeme více pohybových her nebo si na zahradě rozděláme oheň, část dne trávíme ve vyhřáté jurtě. Nedílnou součástí náplně školního roku je i návštěva divadla, jezdeckého klubu, ZOO, hasičské stanice a dalších zajímavých míst.

2) Jsou děti méně nemocné?

Celodenním pobytem venku se děti postupně otužují. Čím více jsou děti venku, tím méně jsou nemocné. V klasických školkách v uzavřených prostorách si snáz předávají bacily. 

3) Můžete přijmout neočkované dítě?

Ano, můžeme přijímat i neočkované děti.

4) Jak je to s povinnou předškolní docházkou?

Dítě k nám může docházet až do nástupu na základní školu, ale musí se v předškolním roce přihlásit k tzv. individuálnímu vzdělávání. Rodič zpravidla v květnu před zahájením předškolního roku zaregistruje své dítě do vybrané spádové MŠ, která je stanovena dle adresy trvalého pobytu dítěte. 

Ředitel spádové MŠ, která dítě eviduje, pouze poskytne rodičům informaci, co se od dítěte očekává, že bude umět. Následně pozve dítě na ověření (není přesně určeno, že dítě musí přijít přímo do školky, to se nechává na řediteli spádové MŠ).