Náš tým

Kamila Zoth - koordinátorka a zakladatelka Lesíčku

"Nejlepší částí letních prázdnin bylo stanovat několik týdnů v přírodě u řeky Otavy. Přesně si vybavuji ten pocit, kdy člověk usíná při bubnování deště do stanu s hudbou od táboráku, vaří z bláta a darů přírody, kde fantazie nezná hranic, a zažívá nenahraditelný kontakt s přírodou... Po absolvování studia ekonomie a pedagogiky na vysoké škole, semestrálním studiu na švýcarské univerzitě, dvouleté práci ve veřejném školství a v neposlední řadě zahraničním pobytu jako AuPair mě srdce táhlo jedním směrem - umožnit i dětem z Prahy zažít každodenní dobrodružství v lese. Proto jsem se rozhodla založit dětský lesní klub Lesíček inspirovaný lesní mateřskou školkou."


Eliška Márová - průvodkyně

"Na přírodě je krásné to, že nás vtáhne do přítomného okamžiku. Lezení po stromech, pořádání výprav do okolí a běhání naboso po ranní rose jsou momenty, které mám spojené s dětstvím. Vždy jsem ráda trávila část letních prázdnin na táboře, který mi lásku k přírodě jen prohloubil. Už před současným studiem komunikace pro neslyšící v kombinaci s pedagogickým modulem na Univerzitě Karlově jsem věděla, že bych chtěla své vědomosti a zkušenosti sdílet s dětmi a umožnit jim, aby na své zážitky z dětství vzpomínaly stejně krásně jako já." 


Alexandra Kidd - průvodkyně (rodilá mluvčí z USA)

"Growing up in the Eastern United States, just a few hours from New York City never stopped me from enjoying as much nature as possible. I loved exploring new paths and discovering everything the forest had to offer. I have a bachelors degree in education, a Tefl certification and I have worked with students of all ages. I enjoyed my time with kindergarten students most of all. This age group is a time of unbound energy, creativity and curiosity and I am ecstatic to be a part of it."


Michala Melišová - průvodkyně

"Kouzlo a výhody lesní školky jsem objevila "na vlastní kůži" jako máma, když můj syn Sébastien (dnes už školák), lesní školku před několika lety navštěvoval a dodnes na ni vzpomíná. Mám také čtyřletou holčičku Sophie, která chodí do Lesíčku. Práce s dětmi je pro mě zdrojem radosti a inspirace, nepřestávám žasnout nad jejich nekonečnou zvědavostí a nadšením z věcí, které jsou pro nás dospělé už většinou samozřejmostí a to, že žijí "tady a teď", což je dovednost, kterou se také řada z nás dospělých v dospělosti snaží složitě nalézt zpět... Snažím se děti vést k samostatnosti, respektu k živým tvorům a přírodě, ráda s dětmi tvořím a hraji hry, ale zároveň jsem si vědoma, že je potřeba dětem dopřát prostor pro nalezení si vlastní zábavy, pro fantazijní hry a objevování rozmanitého přírodního okolí a nechat je vyřádit se, zakřičet si a občas se pořádně i zabahnit. Od mládí jsem o prázdninách jezdívala jako oddílová vedoucí na tábory, vystudovala jsem agronomii a věnovala se ochraně zvířat chovaných ve velkochovech ve dvou neziskových organizacích (v organizaci Společnost pro zvířata působím dodnes), poté jsem studovala etologii (chování zvířat) a welfare zvířat a věnovala se výzkumu. Po rodičovské dovolené mě srdce táhlo k dětem, protože věřím, že děti, které získají kladný vztah k přírodě jsou naší budoucností a já si vážím toho, že mohu vést malé kamarády na cestě za poznáním a dobrodružstvím, navíc v tak krásném prostředí pražské oázy jakou je modřanská rokle."


Andrea Midlochová - průvodkyně

"Čas strávený v přírodě doma v Krkonoších, ale i časté cestování a objevování nových míst byly přirozenou součástí mého života od útlého dětství. I z toho důvodu jsem si následně vybrala studium geografie na Přírodovědecké fakultě UK, kde jsem nadobro propadla poznávání světa. Místo čistě vědeckého bádání bylo mému srdci bližší poznávat svět spolu s těmi nejlepšími parťáky - dětmi. Aktuálně proto ukončuji doplňující pedagogické studium a učím zeměpis na základní škole. Možnost předávat své nadšení a znalosti také dětem v Lesíčku mi nabízí nový rozměr, jak koukat na svět i na vzdělávání. Ve škole i ve školce vnímám jako klíčové umožnit dětem poznávat svět na vlastní kůži a vést je tak k respektu k přírodě a k sobě navzájem."


Naďa Vilgošová - lektorka hudebního kroužku

"Od malička jen zpívám, zpívám a zpívám. K tomu také hraji na klavír a flétnu. Po studiu na Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace jsem se prozpívala na konzervatoř Jaroslava Ježka a nedílnou součástí mého života je výuka zpěvu. V současné době působím jako pedagog ve sboru BEZ NOT v divadle Kampa, zpívám v novém popovém projektu Michael to Castle a také vytvářím vokální zpěv různým hudebním uskupením. Baví mě bavit děti hudbou. Hudba má miliony barev a je jen na nás, jak píseň vymalujeme. S dětmi zpívám, seznamuji je s hudebními nástroji a hraji hudební a rytmické hry. Zpěv a práce s dětmi mě naplňuje. A tady v Lesíčku můžeme hudbu krásně propojit s přírodou, což jde dohromady skvělé. Písně je přece boží zpívat okolo ohně, na procházce, před spaním nebo jen tak sami pro sebe. "