Pro zájemce

1. Kontaktní formulář

Zájem o docházku do Lesíčku projeví rodiče vyplněním kontaktního formuláře. 

2. Návštěva Lesíčku

Po vyplnění kontaktního formuláře budete kontaktováni s možným termínem setkání. Návštěva Lesíčku probíhá formou individuálního setkání rodičů, dítěte společně s koordinátorkou klubu. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si zázemí klubu, blíže se seznámit s tím, jak trávíme naše dny. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se filosofie a hodnoty lesního klubu shodují s představami rodičů.

3. Přijetí dítěte

Na přijetí dítěte do klubu není nárok. O přijetí dětí rozhodují pedagogové, přičemž je pro přijetí rozhodující:

  • Soulad očekávání rodičů s filosofií a nastavením lesního klubu
  • Předpoklady pro začlenění dítěte do skupiny a jeho zralost
  • Kapacita klubu a model docházky
  • Pořadí vyplnění kontaktního formuláře

Maximální kapacita Lesíčku je 16 dětí na den. Pokud to dovoluje kapacita, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Poté, co vám oznámíme, že dítě může být přijato k docházce do klubu ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, budete pozváni k zápisu.