Dětský lesní klub Lesíček

Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.

Dětský lesní klub Lesíček je místo, kde je na prvním místě štěstí a spokojenost dítěte. 

Snažíme se o to, aby dnešní děti prožily kus svého dětství venku v přírodě.

Nabízíme předškolní vzdělávání pro děti od 2,5 do 6 let s celodenním pobytem v přírodě.

Šest důvodů proč zvolit dětský lesní klub

Žijeme 

pro zážitky

Východiskem pro vzdělávací program je spontánní hra a přímá zkušenost dětí. Hra je prostředkem k učení.

Individuální 

přístup

Na jednoho pedagoga připadá maximálně osm dětí. To nám umožňuje se naplno věnovat každému dítěti.

Vzájemná 

komunikace

Dobrá komunikace s dětmi a rodiči je pro nás zásadní, pravidelně rodiče informujeme. Společně se potkáváme na slavnostech.

Rozvoj motoriky 

a kreativity

V rozvoji dětí hraje důležitou roli pestrost příležitostí, které častý kontakt s přírodou nabízí. Děti si také osvojují sociální dovednosti při týmové práci s vrstevníky. 

Pohyb na čerstvém 

vzduchu

Základní prostředí výchovy je zpravidla v lese, kde se viry nedrží tak jako v interiéru. Pobyt venku přirozeně posiluje obranyschopnost a díky tomu jsou děti méně nemocné.

Respektovat a být

respektován

Vycházíme ze zásad přístupu respektovat a být respektován. Uplatňujeme partnerský přístup ve vzdělávání a v mezilidských vztazích. 

Z čeho vycházíme?

Dětský lesní klub Lesíček je alternativou předškolního vzdělávání ke státním a soukromým mateřským školám. Pedagogická koncepce se řídí mottem

S DĚTMI VENKU ZA KAŽDÉHO POČASÍ BEZ ZDÍ A PLOTŮ

Naším cílem je vytvořit stimulující a kreativní prostředí, které činí děti šťastné a pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál. Jako "učebnici" využíváme přírodu a její cyklické střídání ročních období. Spolu s dětmi a jejich rodiči tvoříme místo, které umožňuje prožívat příjemné chvíle, obohacovat se navzájem a společně sdílet radosti z objevování. Vycházíme z kurikulárního dokumentu RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) od MŠMT, který děti plně připravuje na vstup na základní školu, a dále vycházíme z konceptu Respektovat a být respektován.

Jak to u nás vypadá?

Dětský lesní klub Lesíček se nachází v Praze 12 na Cholupickém vrchu obklopen kolem dokola lesy Modřanské rokle. Zázemí klubu tvoří zahrada a vytápěná jurta, která poskytuje komfortní zázemí pro krátkodobý pobyt dětí. 

Jak vypadá náš den?

8.00-9.00

Scházíme se v Lesíčku

9.00-9.30

Ranní kruh - přivítáme se a zazpíváme si

9.30-12.00

Hlavní program v lese - společně s dětmi vybíráme, kam vyrazíme 

12.00-12.30

Oběd, příprava na odpočinek

12.30-14.00

Čtení pohádek a odpočinek, přípravka pro předškoláky

14.00-15.00

Odpolední program - jemně motorické, rukodělné a výtvarné činnosti v klubu

15.00-17.00

Volná hra, rozloučení a odchod domů


Vždy ve čtvrtek a pátek probíhá celodenní anglický program s rodilou mluvčí.

Lidé v Lesíčku


Naši průvodci doprovází děti na jejich cestě za poznáním svého okolí 
i sebe sama ...

Kamča

Danča

Naďa

Adriana

Eliška

Lucka

Jak vybavit děti?

Batoh

Na dopolední pobyt venku si děti nosí svůj batůžek s pitím a svačinkou. Batůžku nesmí chybět hrudní popruh, aby se dobře nesl a byl pohodlný. A také by měl být dostatečně velký, aby se do něj vešlo náhradní oblečení v případě změny počasí.

Oblečení

Volíme vždy vícevrstevné oblečení. Spodní vrstvy takové, aby odvedly pot od těla a svrchní vrstvy takové, které neprofouknou a neproprší. Je vhodné vybavit děti takovým oblečením, aby se samy zvládaly oblékat/svlékat a tím si svůj teplotní komfort mohly regulovat samy v průběhu celého dne.

Boty

Ideální jsou boty z nepromokavého materiálu. Sandály, byť sportovní, nejsou do terénu vhodné z důvodu nepříjemného padání kamínků či klacíků do přední části boty. Pro případ deštivého počasí má každý v jurtě k dispozici své holínky.

Chcete, aby vaše děti objevovaly svět s námi? 

Připojte se k nám!